Soạn giáo án điện tử bằng phần mềm Elearning

Bài viết này giới thiệu cách soạn giáo án bằng phần mềm E-learning: Bản huớng dẫn và file phần mềm. Các thầy cô quan tâm đến giáo án điện tử thì có thể tải về để dùng:

Phần 1: Phan mem Elearning: Download
Phần 2: Huong dan su dung: Download

Hiện nay phong trào soạn bài giảng điện tử theo xu hướng sử dụng phần mềm Exe Learning rất phát triển, chúng tôi post lại chủ đề này với mong muốn được giúp sức cho các thầy cô bước đầu làm quen với phần mềm soạn bài giảng này.